Kinderopvang Henny

Oudercontact

Informatieoverdracht

Er is intensief contact met ouders. Voor het kind is afstemming belangrijk en prettig. Na het intakegesprek volgt na circa 8 weken een evaluatiegesprek. Hierna vindt de evaluatie jaarlijks plaats. Het is uiteraard altijd mogelijk om tussendoor een afspraak te maken wanneer hier behoefte aan is. Ook tijdens breng- en haalmomenten is er ruimte voor overleg. In een boekje kunnen ouders en Henny bovendien over en weer informatie uitwisselen. Belangrijke informatie maar ook bijzondere, leuke en gewone gebeurtenissen. Mocht er belangrijke algemene informatie zijn dan worden ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Afscheid nemen

Het is belangrijk dat een ouder duidelijk afscheid neemt en niet onopgemerkt vertrekt. Henny neemt daar ook tijd voor en zwaait de ouder(s) samen met het kind uit.
Ouders die zelf moeite hebben met afscheid nemen of nog even willen weten hoe het gaat, mogen natuurlijk altijd bellen.

Oudercommissie

Ouders behartigen de belangen van hun kinderen. Die kunnen immers nog niet voor zichzelf opkomen. Daarom vindt Henny het belangrijk om ouders actief te betrekken bij het beleid van de kinderopvang. Zij moeten bij belangrijke onderwerpen kunnen adviseren. Echter niet alles valt onder de medezeggenschap van de ouders. Belangrijk is een werkbare sfeer te creren die recht doet aan de gerechtvaardige belangen van de ouders n aan de eigen verantwoordelijkheid van de kinderopvang.

Klachtencommissie

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek lost gelukkig veel op. Indien echter een goed gesprek niet voldoende is of de klacht wordt volgens de klager onvoldoende serieus genomen, dan kunnen ouders gebruik maken van een landelijke klachtenprocedure. Kinderopvang Henny is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

tn-boekjes.jpg tn-maaien2