Kinderopvang Henny

Praktische informatie

Openingstijden

Maandag7.30 - 17.30
Dinsdag7.30 - 17.30
Donderdag7.30 - 17.30

Minimaal moet het kind aanwezig zijn vanaf 8.45 uur tot 17.00 uur. Dit om de rust in het dagprogramma te bewaren.

Met Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en tussen Kerst en Oud -en Nieuw zijn we gesloten. In overleg kan er incidenteel op afwijkende tijden opvang plaatsvinden. Er wordt niet gewerkt met dagdelen.

Kosten kinderopvang

Kinderopvang Henny hanteert vanaf 1 januari 2023 een uurtarief van € 8,55.
Indien uw kind één dag per week wordt opgevangen van bijvoorbeeld 8.00 tot 17.00 uur dan zijn de kosten € 307,80 per maand (4 weken).
In de overeenkomst die u afsluit, worden de dagen en de tijdstippen opgenomen waarop het kind aanwezig is. Daarmee houdt Kinderopvang Henny rekening in de planning. Indien u het kind eerder brengt of later ophaalt dan overeengekomen, dan gelden deze uren als extra opvanguren. Aan het eind van iedere maand ontvangt u een factuur met de urenmaandstaat voor de betreffende maand.
Kinderopvang Henny is een geregistreerde kinderopvang waardoor veel ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, en de werkelijke kosten lager uitvallen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl.


Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Henny volgt de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang. Ieder jaar voert Henny een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of de kinderopvang aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet.
Kinderopvang Henny is ingeschreven in het Register van Kindercentra onder nummer 164527254 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08199584.
De algemene voorwaarden zijn hier in te zien.
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier lezen.


tn-voorlezen.jpg tn-huisje